Copyright © MARIVILA Constructii All Rights Reserved  Design by H / V Design

CONSTRUIM CELE MAI MARI VISURI DIN 1994 Contact


Gama de lucrări executate şi produse furnizate de către S.C. MARI-VILA COM S.R.L este constituită din:1.Construcţii industriale şi civile;

2.Lucrări de reabilitare cale rulare tramvaie;

3.Lucrări de construcţii de drumuri, străzi, piste şi platforme;

4.Lucrări edilitare (reţele de apă şi canalizare);

5.Tâmplărie din profile de aluminiu, PVC si otel;

6.Confecţii metalice;

7.Prelucrări mecanice şi confecţii  piese cale;

8.Finisaje şi amenajări interioare.


Principalele lucrări de construcţii industriale şi civile, de reabilitare cale rulare tramvaie, de drumuri şi străzi, precum şi de reţele de apă şi canalizare, executate de MARI VILA COM S.R.L., sunt în domeniu reglementat, conform Legii nr. 10/1995- privind calitatea în construcţii cu completările şi modificările din 12.05.2007.Principalele produse, precum piesele de cale rulare tramvai, containerele modulare, confecţiile metalice şi tâmplăriile de aluminiu, realizate în cadrul S.C. MARI-VILA COM S.R.L, sunt realizate cu echipamente moderne, utilizându-se tehnologii de ultimă oră care asigură o mare precizie şi productivitate fiind reglementate fie de certificate de omologare AFER, fie de agremente tehnice AFER, etc.

În ceea ce priveşte cantitatea de lucrări executate ne poate recomanda un furnizor competitiv, care poate executa un volum mare de lucrări cu costuri şi consumuri reduse (datorită secţiilor de producţie interne cât şi pierderilor foarte mici), respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate. În cadrul firmei se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei, asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor.

Întreaga activitate de producţie piese de cale rulare tramvai este susţinută de un sistem informatic dotat cu echipamente de ultimă generaţie precum, frezele tip MAHO DMF 500 linear, unice în ţară, existente în dotarea MARI VILA COM S.R.L. din 2007, care dau posibilitatea lărgirii gamei de produse efectuate prin creşterea preciziei de prelucare; creşterea capacitatăţii de producţie; reducerea timpului de realizare cu 70% faţă de sistemul clasic de prelucrare; diversificarea gamei de produse, toate acestea asigurând o mare capacitate de stocare, prelucrare şi furnizare a informaţiilor precum şi a celor: financiar contabile, evidenţa de gestiune, achiziţia, lansarea şi urmărirea lucrărilor, evidenţa utilajelor şi mijloacelor de transport, resurse umane etc.

Cadrul calitativ general, de la preluarea comenzii şi până la livrare către client, este reprezentat de sistemul de management integrat prin procedurile tehnice de execuţie. Din punct de vedere legal, S.C. MARI VILA COM S.R.L. deţine o serie de agremente tehnice, care atestă aptitudinea de utilizare în constructii, a unor produse, procedee sau echipamente, pentru care nu există şi nu pot fi elaborate înca standarde naţionale sau alte reglementari oficiale. Agrementele tehnice (AT), pe care le deţine societatea noastră în prezent, sunt o componentă a sistemului calităţi în construcţii, instituit prin lege şi se eliberează în conformitate cu prevederile Legii calităţii în construcţii 10/1995, HG 766/21.11.1997 şi HG 675/3.11.2002. MARI VILA COM S.R.L. deţine agremente tehnice AFER.2.2. AGREMENTARI TEHNICE/ AUTORIZĂRI

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.626/1998 completată şi modificată cu HG nr.1561 şi în baza raportului nr.2024/30.08.2010 al comisiei de evaluare,  S.C. MARI VILA COM S.R.L., a obţinut Autorizaţia de furnizor feroviar seria AF nr.4742, valabilă până la data de 23.07.2014.

Referitor la stadiul agrementelor tehnice , in prezent S.C. MARI VILA COM S.R.L.detine următoarele Agremente tehnice feroviare:

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 757/2013 pentru „Proiectarea pentru transport urban pe şine”, eliberat la data de 31.07.2013 si valabil pana la data de 30.07.2015;

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 563/2011 pentru „Montare adăposturi de călători pentru in staţii R.A.T.B”, eliberat la data de 16.06.2011 si valabil pana la data de 15.06.2015;

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 725/2010 pentru „Lucrări de construcţii infrastructură şi suprastructură cale de rulare pentru transport urban pe şine tip SYSTEM RHEDA CITY”, eliberat la data de 19.11.2010 si valabil pana la data de 18.11.2014;

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 724/2010 pentru „Sudarea şinelor de tramvai prin procedeul de sudură rapidă elektro-thermit SRZ şi SoWoS”, eliberat la data de 19.11.2010 si valabil pana la data de 18.11.2014;

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 723/2010 pentru „Executie si intretinere retea aeriana de contact pentru tramvai”, eliberat la data de 19.11.2010 si valabil pana la data de 18.11.2014;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.626/1998 completată şi modificată cu HG nr.1561 şi în baza raportului nr.2024/20.01.2014 al comisiei de evaluare,  S.C. MARI VILA COM S.R.L., a obţinut Autorizaţia de furnizor feroviar CF seria AF nr.6130, valabilă până la data de 23.01.2019.

Referitor la stadiul agrementelor tehnice , in prezent S.C. MARI VILA COM S.R.L.detine următoarele Agremente tehnice feroviare:

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 08/2013 pentru „Constructii si reparatii linii de cale ferata, fara sudarea sinelor”, valabil pana la data de 06.01.2015;

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 09/2013 pentru „Constructii, reparatii si intretinere terasamente de cale ferata si aparari de maluri”, valabil pana la data de 06.01.2015;

- Agrement tehnic feroviar  seria AT nr. 97/2013 pentru „Intretinere curenta si reparatii periodice linii de cale ferata fara sudarea sinelori”, valabil pana la data de 30.01.2015;

De asemenea, S.C. MARI VILA COM S.R.L., detine urmatoarele tipuri de omologari si anume:


Certificat de omologare tehnica de tip in faza finala seria OT nr.425/2013 pentru produsul feroviar critic: „Macazuri de intrare /iesire cu ace flexibile pentru tramvai, cod proiect R50DR(ST)-2012-00”, eliberat la data de 02.12.2013 si valabil pe o durata nedeterminata;

Certificat de omologare tehnica de fabricatie in faza finala seria OT nr.426/2013 pentru produsul feroviar critic: „Macazuri de intrare /iesire cu ace flexibile pentru tramvai, cod proiect R50DR(ST)-2012-00”, eliberat la data de 02.12.2013 si valabil pana la 01.12.2018;

Certificat de omologare tehnica de fabricatie in faza preliminara seria OT nr.162 /2013 pentru produsul feroviar critic: „Stalpi metalici demontabili pentru retelele de contact”, eliberat la data de 26.04.2013 si valabil pana la data de 25.04.2015;

Alte atestari/certificari recente:

 


În 2011, MARI VILA COM S.R.L. a obţinut Atestat TIP B -nr.6680/07.04.2011, eliberat de Autoritataea Nationala de Reglemetare in domeniul Energiei- A.N.R.E., pentru proiectare si executare instalatii electrice interioare pentru constructii civivle si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV.

POZE AGREMENTE TEHNICE


2.3. Recomadări / Disticţii

Calitatea lucrarilor executate este evidenţiată prin recomandări scrie din parea clienţilor, dar şi prin diplome obţinute de la Camera de Comerţ a României şi a Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 3, Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, Uniunea Generală a Industriasilor din România-UGIR, Consiliul Naţional al Intreprinderilor mici si mijlocii din România, etc.