The most creative ideas

CERTIFICĂRI ISO 9001/ 14001/ 18001/ SA 8000

 MISIUNE-VIZIUNE-VALORI-DECLARATIA DE POLITICA


Liderii MARI VILA COM S.R.L. s-au preocupat activ de promovarea unei culturi orientată spre calitate prin respectarea prevederilor legale, având ca obiectiv principal satisfacerea cerinţelor clienţilor, începând încă din anul 2000, când s-a luat decizia implementării unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) conform ISO 9001certificat de către de catre organismul de certificare S.R.A.C.-Societatea Română pentru Asigurarea Calitati.
4În 2004, S.C. MARI VILA COM S.R.L, a realizat tranzitia documentatiei de la cerintele referentialului ISO 9001:1994 la cerintele referentialului SR EN ISO 9001:2001. In acelasi an a obtinut si certificarea sistemului de managemenet al calitatii, conform referentialului ISO 9001:2001, cu acelasi organism de certificare S.R.A.C.
4În 2006, S.C. MARI VILA COM S.R.L. , a obţinut certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională conform referenţialelor ISO 9001:2001/ ISO 14001:2005/ OHSAS 18001:1999. Astfel a fost numit un Reprezentant al managementului pentru calitate-protecţia mediului- securitate şi sănătate în muncă (RMC/RMM/RMSSM).
4În 2008, S.C. MARI VILA COM S.R.L. , a luat decizia privind implementarea Modelului de Excelenţă participând la Premiul Român pentru Calitate- J.M. JURAN/ Editia a VIII- a .
4În 2009, S.C. MARI VILA COM S.R.L. a obţinut certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform referenţialului SA 8000:2008. Deasemenea, tot in anul 2009 s-a realizat tranzitia documentatiei sistemului de managemnet integrat de la cerintele referentialului SR EN ISO 9001:2001 la cerintele noului referential SR EN ISO 9001:2008.
4În 2010, S.C. MARI VILA COM S.R.L. a obţinut certificarea sistemului de management al calitatii privind dispozitivele medicale conform referentialului ISO 13485:2003.

In 2017 S.C. MARI VILA COM S.R.L. a obtinut certificarea sistemului de management integrat conform referentialelor ISO 9001:2008/ISO 14001:2005/OHSAS 18001:2008 cu organismul de certificare G.C.S.M.

 

MISIUNEA MARI VILA COM S.R.L.

„Execuţia diferitelor tipuri de lucrări de construcţii şi furnizarea de produse de calitate în condiţii de protecţie a mediului şi securitate şi sănătate în muncă, prin utilizarea de echipamente de ultimă generaţie şi perfecţionarea continuă a personalului. Prin acţiunile noastre, urmărim îndeplinirea la termen a lucrărilor executate şi produselor furnizate şi depăşirea aşteptărilor clienţilor şi angajaţilor noştri.”

 

VIZIUNEA MARI VILA COM S.R.L.

„Aspirăm să devenim şi să ne menţinem ca lideri în domeniul execuţiei lucrărilor de modenizare cale rulare de tramvai. Aceasta înseamnă execuţia de lucrări de construcţii civile şi îndustriale şi livrarea de produse de înaltă calitate la costuri eficiente conform termenilor contractuali, care să îndeplinescă în mod consecvent aşteptările clienţilor.”

 

VALORILE DIN CADRUL MARI VILA COM S.R.L.

RESPECT ŞI ÎNCREDERE
LUCRUL ÎN ECHIPĂ
INSTRUIRE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
INTEGRITATE
RESPONSABILITATE

S.C. MARI VILA COM S.R.L. utilizează un sistem de planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung, în concordanţă cu politica şi obiectivele stabilite de conducerea organizaţiei prin sistemul de management integrat.
Astfel, „DECLARAţŢIA DE POLITICĂ REFERITOARE LA CALITATE, PROTECŢIA MEDIULUI, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ” din cadrul  MARI VILA COM S.R.L. se prezintă astfel:

ACASA

 

01

ScurtISTORIC

>>
Principalele lucrări de construcţii industriale şi civile, de reabilitare cale
02

CINESUNTEM

Suntem o echipă de aproape 250 de angajaţi şi ne mândrim cu
03

CertificariISO

>>
Liderii MARI VILA COM S.R.L. s-au preocupat activ de promovarea unei